Digital fremtid
Skrevet 07.07.16– Teknologier som Tingenes Internett, Big Data, automatisering og robotisering vil medføre betydelige endringer, sa Hege Skryseth som leder Kongsberg Gruppens nye datterselskap Kongsberg Digital under jazzfestivalens Bebop & Business.

Hege Skryseth, Kongsberg Digital

– De heteste trendene vi ser på organisasjonssiden i USA om dagen er at de river ned siloene. Man prøver å få selskapene til å jobbe mer på tvers. I digitalsatsningen i Kongsberg Gruppen vil vi få til et felles samarbeid mellom de ulike industriene, sa Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Et digitalt samlingspunkt
Kongsberg Digital hadde sin første dag som fullt operativt datterselskap 1. juli 2016. Mer enn 500 software-eksperter fra forskjellige avdelinger i Kongsberg Gruppen samles og skal utvikle digitale løsninger for konsernets kunder, og vil være et digitalt samlingspunkt for konsernet som helhet.

– Digitalisering gir enestående muligheter. Et økende antall industrier og selskaper opplever store endringer og digitale skifter. Mange ser dette som en stor mulighet som kan endre produkter og tjenester, sier Skryseth.

Verdiskapningsmuligheter
Skryseth sier at i løpet av fire år kommer 200 milliarder gjenstander til å være tilkoblet nettet.

– Teknologi endrer betydelig hvordan vi opplever samfunnet rundt oss. Det vi går i møte er et samfunn hvor hver og en av oss har muligheten til, ved bruk av teknologi, å kunne berike oss kunnskapsmessig og få en helt annen forståelse for hva som foregår i det globale perspektivet.  Og dette er veldig spennende muligheter, sier hun.

Dele teknologi på tvers av industrier
– Vi kan ikke lenger kan anta å være markedsledende over tid om vi ikke fornyer oss og gjør investeringer. Kongsberg har hatt en god evne til å omstille seg med de 202 årene i drift. I Kongsberg Gruppen og i de øvrige selskapene på Kongsberg er vi satt opp veldig godt til nok en gang å ta innover oss de bølgene vi ser på nye innovasjons- og digitaliseringsområder. Det er allerede et fokus fra en rekke av industriene innen disse områdene, sier Skryseth.

Kongsberg Digital vil være et samlingspunkt for utviklingen av digitale produkter og løsninger, og en viktig pådriver for konsernets digitalisering som helhet. I tillegg skal selskapet ha konsernansvaret for nye teknologiallianser.

– Vi skal jobbe tett med en rekke eksperter innen det digitale domenet for å utvikle industrielle løsninger og tjenester. Det er et betydelig potensial i å dele teknologi på tvers av industrier og også med det som skjer utenfor industri, sier Skryseth.