Design Thinking på agendaen
Skrevet 18.03.16Over 90 ingeniører og designere utforsket samspillet deres disipliner i mellom. Arrangementet Design meets Engineering–User-centered innovation satt Design Thinking på agendaen.

Design Meets Engineering NCE SE Kongsberg Foto: Elin Svilaas

Foredragsholdere under arrangementet (f.v.): Professor Larry Leifer, Hans Petter Hildre, Lillan Olsen, Christian Eide Lodgaard, Anna Kirah og Thor Hukkelås. Alle foto: NCE SE/Elin Svilaas

– Jeg tror det er et uutnyttet potensial for å forsterke samspillet mellom aktørene innen Design og Engineering i Norge. Jeg er dypt imponert og full av respekt over entusiasmen og energien til deltakerne på konferansen. De arbeidet seg gjennom utfordrende problemstillinger stimulert av et knippe fantastiske presentasjoner, sier instituttleder Leif Næss ved Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE).

NCE Systems Engineering og Forskningsrådet har gitt Norsk Institutt for Systems Engineering, Høgskolen i Sørøst-Norge muligheten til å etablere et ”visiting faculty program” med d.School, Stanford University. I denne forbindelse blir et stort navn i verdens designmiljø en del av Høgskolen i Sørøst-Norge i 2016. Professor Larry Leifer skal bistå med å få akselerasjon i innovasjonsarbeidet i norsk industri. Som et ledd i dette arbeidet, holdt NISE arrangementet for designere og ingeniører i Forskningsparken, med Professor Leifer som ett av trekkplasterne.

– Don´t turn Design Thinking into some passing fashion
– The thing I´m most eager to see happen, is the creation of a pan-disciplinary doctoral programme, says Dr. Leifer. – The critical phase is: it´s about Design Thinking and doing, and the missing element in education is that it´s all tailored in the disciplines. And design paradigm cuts across virtually all disciplines, so that we don´t have a way in the moment to educate people in the nature of the paradigm from any disciplinary point of view. So my mission is creating this pan-disciplinary doctoral programme. It´s a big challenge. Another challenge is that the Design Thinking paradigm, and I want to stress that language, really needs to be propagated world wide before those who thinks of it as Design Thinking turns it into some passing fashion.

NCE SE

Reflekterte over innovasjonsarbeidet
Målet for dagen var å reflektere over innovasjonsarbeidet i egen organisasjon, og å legge til rette for å utforske samspillet mellom designere og ingeniører. Mer enn 90 deltakere fra både små og store bedrifter deltok på heldagsarrangementet i Forskningsparken.

– Læringsutbyttet fra samlingen for vårt institutt og min egen del er veldig høyt. Vi ønsker å sikre at vår kollektive lærdom fra denne dagen blir benyttet for å levere konkurransedyktige produkter og tjenester på verdensmarkedet sammen med de beste aktørene i Norge. Jeg håper og tror at det også gjelder for mange som deltok i dag. Dette var en fantastisk dag, sier Næss.

Fokus på brukeropplevelse
Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE er også godt fornøyd med dagen:
– I Norge er vi ofte teknologipushere. Når vi tenker på alle innovasjonsområdene vi må ta med oss fremover, er det ikke bare teknologi. Det er mye annet som er avgjørende, som psykologi og prosesskunnskap, for å komme frem til gode løsninger. Det å få brukeraspekt og brukeropplevelse tidligere inn i produktutviklingen, setter fokus på mange andre sider av innovasjonsprosessen. Jeg håper at de som er her ser viktigheten av den andre halvparten i dette arbeidet. Jeg tror ingeniørene får et annet inntrykk av hva design er, og jeg tror at designerne får et annet inntrykk av hva ingeniørfaget er. Måten dagen er lagt opp på skaper engasjement og et reelt møtested for dialog.

Jose Pinto


DETTE SIER NOEN AV FOREDRAGSHOLDERNE OG DELTAKERNE OM ARRANGEMENTET:

Åse Kaurin, senior rådgiver, Norges Forskningsråd:
– At NCE SE og høyskolen har fått Larry Leifer til å komme hit er en milepæl i INPART-prosjekt. For to år siden beskrev de at dette skulle de få til, og så har de klart det. Det er det ingen andre som har fått til. Det er et veldig artig og engasjerende arrangement. Det er Design Thinking-gjennomføring på konferansenivå ved at deltakerne har vært involvert hele veien. Jeg har lært masse, truffet mange nye spennende folk og sett nye problemstillinger. Det jeg vil ta med meg tilbake er nye innfallsvinkler på hvordan vi kan ta mer hensyn til søkeren i Forskningsrådet.

Christian Eide Lodgaard, Scandinavian Business Seating:
– Det er en del bedrifter her som burde ansette designere og få med seg den disruptive kraften det kan være å ha dem med på laget. Hos oss kjører vi vårt tverrfaglige team hele veien i utviklingen og produksjonen av et produkt. Da får designeren med seg den smerten ingeniøren føler når noe ikke fungerer i produksjonen. Og ingeniøren som sitter med de siste små endringene mot slutten av prosessen kjenner designintensjonen – hva som er svaret på det store hvorfor-spørsmålet. På den måten kommer vi ikke ut av kurs, men holder fokus på brukeren av produktet. Dette er en ingeniørtung forsamling som jeg håper har blitt mer åpne for å søke svar andre steder. Vi inviterer alltid eksterne designere inn for inspirasjon og vitamininnsprøyting – og for å vippe oss selv ut av komfortsonen.

Thor Hukkelås Kongsberg Maritime:
– We read about autonomous systems, drones and robots almost every day. But despite how autonomous and reliable these fantastic machines are there should always be a human in the loop making the final decisions when problems occur that the machine is not programmed to handle. There should always be a human in the loop making the final decisions when we talk about technology and design. To have the best user interface we need to put together teams with multi-discipline people and combine their different skills. Especially cognitive psychologists, interaction designers, engineers, but perhaps the most important is the end user. Like for the bridges it is the captain of a ship who should be in the loop. One of the most important change in the years from 1976 or so is the importance of the human machine interface. We need skill training – so the development of simulators where you can train on how to handle failures has been growing in importance.

NCE SE

Hans Petter Hildre, dekan avdeling for maritime teknologi og operasjoner, NTNU:
– Jeg tror ikke det er fullt så stor forskjell på designere og ingeniører som det veldig lett gis inntrykk av. Klart det er et gap, men selvfølgelig har de som kommer fra utsiden et annet syn, en annen oppfatning, en annen mening. Det skulle bare mangle, men det er det andre synet som er verdifullt i seg selv. Design Thinking er et tenkesett for både ingeniører og designere som jeg tror er veldig fruktbart. Dette kommer blant annet fra Stanford hvor det er ingeniørmiljøet som driver det frem. Det er noe fundamentalt i tenkesettet som både ingeniører og designere må ta inn over seg. Det ligger nærmere designere enn ingeniører, det er en ting, men det er holdninger og ferdigheter som gir et fruktbart møtepunkt mellom de to fagene.

Lillan Olsen, daglig leder og rådgiver, Halogen:
– Jeg er interessert i at vi sammen skal utfordre reguleringer og måten å tenke nye løsninger på. Noen designere er redde for at ingeniøren skal stikke av med design-begrepet. Det er overhodet ikke noe problem. Design Thinking eies ikke av designeren. Design Thinking er en åpen måte å jobbe på, å ta inn og utforske, mer enn å lande på ett svar. Og det har jo ingeniørene veldig godt av å utfordres på fordi de lengter etter ett svar og én løsning. Ingeniøren må være med helt fra starten for å se hvordan designeren jobber. Designeren må å være med hele veien, sånn at vi ikke ender opp med å designe ting som ikke lar seg gjennomføre på konstruksjonssiden. Vi må ta med hverandre på hele turen.

Hanne Fyrde Nilsen, prosjektleder, BeoyndRisør:
– Jeg jobber i Risør kommune og med klyngen Sørlandsporten teknologinettverk. Det er en klynge bestående av mye mekanisk industri, som har jobbet som leverandører til olje-, offshore-, maritim- og marin næring, og er i gang med en enorm omstilling. I dag har jeg fått viten om at en del bedrifter synes det er fremmed med designere. Bør bedriftene besitte mer in-house-kompetanse for at designere og ingeniører skal møtes? Det finnes nesten ikke designere i vår region, så hos oss er det definitivt businessmuligheter for denne type selskaper.

Fredrik Jean-Hansen, senior rådgiver, Innovasjon Norge:
Jeg synes det er en spennende sammensetningen av mennesker. Jeg har kommet på bord med mange det er interessant å treffe, og får høre om problemstillinger i andre selskaper som ikke nødvendigvis vi er i kontakt med – og som det ikke er så lett å komme i kontakt med. Dette nettverket kan jeg ta med tilbake til min hverdag.

Helene Håvimb, grafisk designer, Kongsberg Maritime:
Det er godt å få inspirasjon fra folk som driver med helt andre ting enn det jeg selv gjør. Jeg sitter med en følelse av at mange tenker at designere er designere og ingeniører er ingeniører. Men min hverdag er at vi er blanda. Vi i utviklingsavdelingen hos Kongsberg Maritime jobber veldig tett. Jeg føler ikke i stor grad i dag at jeg møter en motstand fra ingeniørene, og at de beskytter sitt. Kommunikasjon og empati er nøkkelen. Det er tanker jeg har gjort meg i dag.

Espen Polanscak, Systems Engineer/Project leader, GKN Aerospace Norway:
Jeg har fått bekreftet viktigheten av å lage systemer med folk og ikke for folk. For meg som jobber i en produksjonsbedrift betyr det å ta med operatøren enda mer. Gå ned i produksjonshallen og jobb der. Ha gode workshops, kanskje med designeren som en ny deltaker i teamet – en som kan brukergrensesnittet. Det var en overvekt av design-presentasjoner i dag, men jeg har blitt inspirert av å få et innblikk i deres verden.

Det arrangeres to nye dialogmøter i denne serien: ett under arrangementet IEEE* Systems of Systems Engineering den 14. juni på Kongsberg og ett i september.

*IEEE er verdens største tekniske bransjeorganisasjon

Arrangementet ble holdt i Forskningsparken, Oslo, i regi av Norsk Institutt for Systems Engineering, Høgskolen i Sørøst-Norge, og sponset av NCE Systems Engineering (NCE SE), Forskningsrådet, DoGA og Innovation Forum Norway. MER INFORMASJON OM ARRANGEMENTET OG FOREDRAGSHOLDERE

Deltakere på Design Meet Engineering NCE SE
Et knippe av deltakerne under arrangementet Design Meets Engineering–User-Centered Innovation