Bygger seg sterkere som partner for industrien
Skrevet 18.03.16Norsk Institutt for Systems Engineering ønsker å bygge seg videre som sterk forsknings-, utviklings- og innovasjonspartner for industrien. Derfor samlet de ledere i de store og små bedriftene på Kongsberg til en forskningsworkshop.

Forskningsworkshop HSN

– Vi har forskningsworkshop for å kartlegge industriens motivasjon for å eventuelt delta i eller støtte forskning på NISE, sier førsteamanuensis Kristin Falk (i midten av bildet). Alle foto: NCE SE

– Forskningen på Systems Engineering bruker industrien som ”laboratorium” for å hjelpe bedriftene. Derfor er det viktig å få innspill fra personer med ansvar for produkt, system og teknologi i de store og små bedriftene, sier Kristin Falk førsteamanuensis ved Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

NISE har deltatt i store samarbeidsprosjekter med industrien som blant annet har resultert i nye fag, ny kunnskap og ny prosesser i de forskjellige bedriftene.

Forskningsaktør i Transformation Accelerator
NISE vil være en viktig forskningsaktør i Transformation Accelerator som lanseres av NCE Systems Engineering. Innovasjonsarbeidet i akseleratoren skal baseres på rammeverket til Systems Engineering.

– Vi har forskningsworkshop for å kartlegge industriens motivasjon for å eventuelt delta i eller støtte forskning på NISE. Vi får opp de viktigste problemene bedriftene som deltar strir med, og får en liste over tema de mener NISE bør forske på – relatert til Systems Engineering og innovasjon, sier Falk.

– Høgskolen i Sørøst-Norge spiller en viktig rolle for oss
Marit Mork FMC Technologies
– Vi har tatt med oss noen av utfordringene hit for å se om det passer å jobbe videre med disse på et akademisk nivå, sier Marit Mork i FMC Technologies.

– Subseanæringen må tenke nytt og langt frem. I dette arbeidet spiller HSN en viktig rolle for FMC Technologies, og derfor bidrar vi her i dag. De som har tatt Systems Engineering ved HSN er verdifulle hos oss fordi de er multi-disipline, sier spesialist systemingeniør Marit Mork ved FMC Technologies.

– I dag har vi direkte anvendelse av SE i gjennomføringen av tilbud og prosjekter hos oss, blant annet via erfaringer fra KBD-prosjektet. Mye er bra, men vi snubler også litt. Vi har tatt med oss noen av utfordringene hit for å se om det passer å jobbe videre med disse på et akademisk nivå. Jeg ønsker å få impulser fra akademia og fra andre næringer lokalt, men også nasjonalt, sier Mork.

– Forskning innen Systems Engineering er viktig
Andre Lia
– Jeg håper at vi skal få startet på gode ideer sammen med forskningsmiljøet her på høyskolen som kan komme vår bedrift til gode, sier André Lia i KDS.

– Forskning innen Systems Engineering er veldig viktig for oss. Produktet vårt, og produktene Kongsberg Gruppen lager, er komplekse og fra ulike disipliner. Derfor er vi nødt til å få gode prosesser, metoder og verktøy for å hjelpe oss å strukturere beslutningene vi gjør når vi utvikler produktene våre, sier André Lia, leder for systemavdelingen i Kongsberg Defence Systems.

– Jeg håper at vi skal få startet på gode ideer sammen med forskningsmiljøet her på høyskolen som kan komme vår bedrift til gode. Vi har en hektisk hverdag med begrensede ressurser og fokus på å jobbe videre med utvikling av prosesser og verktøy. Det er de tingene vi trenger å bruke tid på. Derfor tror jeg det blir bra å teame opp her. KBD-prosjektet var et fantastisk bidrag. Erfaringene og kunnskapen derfra har vi bygget videre på etter at prosjektet ble avsluttet, sier Lia.

Positivt at vi kan påvirke studiene
Arild Gonsholt, Kongsberg Maritime Foto: NCE SE
– Systems Engineering er viktig for å skape oversiktlige systemer. Det er vanskeligere marked i dag enn for bare et halvt år siden, og derfor må vi utvikle mer systematisk, sier Arild Gonsholt i Kongsberg Maritime.

– At vi kan være med på å påvirke studiene på høyskolen betyr at vi kan få nyansatte som passer bedre til våre produkter og vår måte å utvikle på. Vi vil få bedre kandidater, sier Arild Gonsholt, Senior Principal Engineer i Kongsberg Maritime. – Systems Engineering er viktig for å skape oversiktlige systemer. Vi har levd lenge med produkter som ble utviklet under andre regimer. Det er vanskeligere marked i dag enn for bare et halvt år siden, og derfor må vi utvikle mer systematisk.