Åpnet hypermoderne laboratorium
Skrevet 16.03.16Elever og studenter på Kongsberg får nå en fantastisk mulighet til å boltre seg på et hypermoderne laboratorie for utdannelse i komposittfaget. Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og Kongsberg Gruppen har skapt Krag komposittlab.

Komposittlaboratorium åpning Krona

Gaveprotokollen ble signert av f.v. Emma Wabakken (Kongsberg videregående skole), Nils Kristian Bogen (Høgskolen i Sørøst-Norge), Harald Ånnestad (Kongsberg Defence Systems), Stein Sandvold (K-Tech) og Finn Simensen (Fagskolen Tinius Olsen). Begge foto: NCE SE/Per Skøien

Onsdag ble Krag komposittlab offisielt åpnet på Krona – kultur og kunnskapssenter på Kongsberg. 41 inviterte gjester deltok i den høytidelige åpningen.

Kongsberg Gruppen har finansiert og installert en avansert herdeovn, en autoklav, som sentrum i det nye komposittlaboratoriet på Krona. Den er en nedskalert kopi av de større autoklavene som bedriften bruker i produksjonen av deler til jagerflyet F-35 på Kongsberg.

Fem parter
Gaveprotokollen under åpningen ble signert av de fem partene som står bak laboratoriet; Harald Ånnestad (Kongsberg Defence Systems), Emma Wabakken (Kongsberg videregående skole), Nils Kristian Bogen (Høgskolen i Sørøst-Norge), Finn Simensen (Fagskolen Tinius Olsen) og Stein Sandvold (K-Tech).

– Laboratoriet skal sikre tilgangen på viktig arbeidskraft i årene som kommer. Dette er et resultat av fremoverlent samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv, sier administrerende direktør Harald Ånnestad i Kongsberg Defence Systems.

Ånnestad understreket i sin tale under åpningen at han er stolt og glad for å kunne overrekke autoklaven.

– Kunnskap har sikret 392 år lang uavbrutt industrihistorie på Kongsberg. Kompositt er et materiale for fremtiden, og tar denne historien videre i uendeligheten, sier Ånnestad.

På 1890-tallet var riflen Krag Jørgensen en av de største eksportproduktene fra Norge. Den ble produsert på Kongsberg. At komposittlaboratoriet har fått navnet Krag, er derfor ingen tilfeldighet. En naturlig følge ble også da at autoklaven i laboratoriet er døpt Jørgensen.

– Det er gledelig at laboratoriet er realisert. Det vil bety mye for utviklingen av viktig fagkompetanse for fremtidens industri, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering på Kongsberg.

NCE SE er partner i Kongsbergskolen som står sentralt i etableringen av laboratoriet. NCE SE har også bidratt til å få på plass finansieringen av dette prosjektet.

Autoklave tildelt av Kongsberg Gruppen til nytt Komposittlaboratorium Kongsberg
Autoklaven, som er døpt Jørgensen, er sentrum i Krag komposittlab på Krona.

Fornøyd minister
– Det er svært positivt at Kongsberg Gruppen legger til rette for at elever og studenter innen plast- og komposittfag får prøve seg i et hypermoderne laboratorium. Dette er et godt eksempel på et regionalt samarbeid som bidrar til økt kompetanse og kvalitet i både næringsliv og utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en uttalelse.

Sterkere sammen
Rektor Finn Simensen på Fagskolen Tinius Olsen mener at etableringen av komposittlaben er et Kongsbergskoleprosjekt til etterfølgelse:

– Dette samarbeidet viser at vi sammen får til langt mer, enn om vi hadde stått alene, sier han.

– Dette har vi store forventninger til. Etableringen av komposittlaboratoriet er et strålende eksempel på godt samspill mellom industri, utdanning og forskning. Laboratoriet gir mulighet til å utvikle og tilby kunnskap til næringslivet på en helt annen måte enn tidligere, sier fungerende prorektor Nils Kristian Bogen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Under åpningen onsdag understreker fylkesrådmann Georg Smedhus i Buskerud fylkeskommune at de er glade for å være med på dette.

– Jeg mener at dette er starten på noe, ikke målet. Vi gleder oss til å se flere slike spennende initiativ for fremtiden, sier fylkesrådmannen.

Tas i bruk
Nå skal elever og studenter ved videregående skole, fagskole og høyskole ta i bruk laboratoriet for å tilegne seg kompetansen som kreves i fremtidens industri. Fra høsten 2016 tilbys plast- og komposittfag ved Kongsberg videregående skole. Dette er den første studieretningen i sitt slag i Norge. Allerede er studenter på Fagskolen Tinius Olsen og Høgskolen i Sørøst-Norge i gang med sine utdanningsløp innen plast- og komposittfag.