Andre krav til leverandører
Skrevet 22.06.16Reduserte ordremengder og sterkere konkurranse gjør at de store bedriftene nå stiller andre krav til sine underleverandører.

NCE LUP VRI Industri

33 deltakere møtte opp da NCE SE og VRI Industri Buskerud inviterte underleverandørene og noen store bedrifter til seminar. Alle foto: NCE SE

Derfor samlet NCE SE og VRI Industri Buskerud underleverandørene og noen store bedrifter i sitt distrikt for å se på hvordan de sammen kan møte markedet de nå går inn i.

Må bruke leverandørmusklene
– Ingen har fasiten på den situasjonen vi er i. Alle må tørre å utfordre – vi trenger energien til å se hvilke endringer som kan gjøres og det må være vilje til å gjøre endringer. Underleverandørene kan bidra i dette arbeidet. Vi må bruke leverandørmusklene våre i større grad mot våre kunder, sa Henrik Auster, Marketing manager Quality FMC Subsea.

FMC Subsea satser på underleverandørene og øker samarbeidet. Auster sier det spesielt er tre områder hvor de stiller andre krav til sine leverandører:

1. Risiko i forhold til kritikalitet
– Leverandører må forvente å fokusere mer på risiko og ta en risikoanalyse. Risiko inngår i hele prosjektet i leverandørkjeden. Dere må bruke risiko mer aktivt, det er forventet og gir mer effektivitet. Ha et aktivt risikoregister, vis at dere kan se hvilken risiko det er i prosjektet.

2. Prosessfokus i forhold til inspeksjonsfokus
– Det vil bli mer fokus på prosessene og mindre på inspeksjoner. Vi må jobbe på en annen måte både for å redusere kostnadene, men også for å ytterligere forbedre kvaliteten. Å inspisere hver enhet er kostbart og er i de fleste tilfeller ikke optimal kvalitetssikring. Bedre kontroll på produksjonsprosessen er til det beste for alle parter. Gjør man dette på en strukturert måte (det finnes internasjonale standarder) vil det også bidra til en forbedret tillit i alle ledd av leverandørkjeden.

3. Krav i forhold til behov
– Still spørsmålet: Hva er et krav og hva er et behov? Forstå hva kunden er på jakt etter. Om vi skal møte kundenes krav kan det bli dyrt, om vi skal møte kundenes behov, kan det bli mye billigere. Det krever mye mer å forstå behovet som ligger bak, men prøv å ta den utfordringen. Finn ut av hva de er på jakt etter. Hva er virkelig viktig her. Det er den måten vi klarer å få ned kostnadene på. Det er ikke vi som har ekspertisen som våre leverandører har. Leverandørene våre må utfordre oss på hvordan vi stiller kravene. Forhold deg til kravene ved å spørre hvorfor. Kanskje leverandørene har andre muligheter.

Henrik Auster FMC
Henrik Auster forteller at FMC Subsea satser på underleverandørene og øker samarbeidet.

Bygger en effektiv verdikjede
Supply Chain manager Kjell Gjestad i Kongsberg Maritime fortalte om hvordan Kongsberg Maritime i Horten jobber med å bygge en effektiv verdikjede.

– Vi finner ut sammen med leverandørene hva som er suksesskriteriet i det markedet vi går inn i. Skal vi ha en god forsyningskjede må vi ha høye ambisjoner – da er vi avhengig av et tett og langsiktig samarbeid som går gjennom hele verdikjeden. Både hos oss og hos underleverandørene våre som er med i ”Network for Supplier Innovation” jobber vi med å få inn en forbedringskultur som ganger hele tiden. Gjennom dette prosjektet, som seks av KMs leverandører deltar i, fokuseres det blant annet på Lean-opplæring, toppledernes rolle i bedriftenes Lean-implementering og leverandørenes rolle i KMs produktutvikling, sier Gjestad.

Forventninger og samarbeid
Kvalitetssjef i Kongsberg Protech Systems, Geir Morten Rud, snakket om leverandør- godkjenning, utvikling og oppfølging og forventninger og samarbeid i Defence & Aerospace industrien.

– Våre grunnleggende prinsipper er at vi oppmuntrer til forbedring fremfor å heve kontrakter med leverandører som ikke oppfyller våre krav. Vi ønsker at leverandørene viser åpenhet og vilje til forbedringer. Vi aksepterer tilsvarende standarder som er lik våre egne, og vi stiller ikke krav som vi ikke etterlever selv, sier Rud. – I dette ligger at tillit mellom partene må bygges, noe KPS har standard kriterier for å sikre. Videre legges det vekt på sertifiseringsprosessen når nye leverandører skal velges. I dette inngår kravforståelse, kapabilitets- og kapasitets vurderinger. Samarbeid om risk-eliminering involveres her. Det samme skjer ved iverksettelse av nye produkter inn hos allerede godkjente leverandører, sier han.

Kongsberg Protech Systems, Geir Morten Rud
Kvalitetssjef i Kongsberg Protech Systems, Geir Morten Rud.

33 deltakere
33 deltakere møtte til seminaret med temaet: ”Hvilke krav stiller de store bedriftene til sine leverandører – og hvordan kan de eventuelt hjelpe leverandørene sine til å møte disse kravene?”