Søk støtte til samarbeidsprosjekter
Skrevet 06.09.16NCE Systems Engineering er tildelt en million kroner fra den nasjonale Innovasjonsrammen. Rammen skal være utløsende for gode prosjekter som det er vanskelig å starte opp ellers, og den skal bidra til at viktige samarbeidsmuligheter kommer raskere i gang.

Midlene skal benyttes til felles FoU- og innovasjonsprosjekt der minst en av deltagerne er partner eller medlem i NCE Systems Engineering (NCE SE).

– Vårt hovedmål er å mobilisere flest mulig fellesprosjekt som i neste runde igjen kan søke midler fra det ordinære virkemiddelapparatet, som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og EU, sier Torkil Bjørnson i NCE SE.

Det kan søkes om inntil kr 100.000,- i støtte til mobiliseringsprosjekt. Det kan også søkes midler til konseptualiseringsprosjekt (idé- og prosjektutvikling på områder som er nye teknologisk eller funksjonelt) med en ramme på kr 300.000,- til 400.000,-.

Mobiliseringsprosjekt og prosjekter med grønn profil prioriteres.

Send søknad senest 1. oktober
En enkel søknad sendes Torkil Bjørnson snarest og senest 01.10.2016. Søknader til mobiliseringsprosjekt behandles løpende av NCE SEs styreleder og daglig leder, mens konseptualiseringsprosjekt behandles av styret i NCE SE. Last opp søknadsskjema.

Ta gjerne direkte kontakt for å diskutere prosjekter før søknad skrives/sendes, eller ved andre spørsmål.

Kontaktinfo Torkil Bjørnson:
Mobil: 920 37 160
E-post: post@nce-se.no.

Mal for prosjektsøknad med nyttig informasjon.