De beste klyngene går i front
Skrevet 16.11.15– I Kongsberg investerer dere mye i FoU fra næringslivet. Dere samarbeider til og med med skolevesenet! Det er det ingen andre som får til. Bedriftene her er gode på å fornye seg, sier Mona Skaret, leder av divisjonen for vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge.

Mona Skaret på Kongsberg Summit. Foto: NCE SE

– Norge er dødsgode på ingeniørkunst, skreddersøm, flate strukturer og tillit. Det er bra og det må vi utnytte, sier Mona Skaret, leder av divisjonen for vekstbedrifter og klynger. Her på næringskonferansen Kongsberg Summit.

– Skal Norge klare omstillingen er det viktig å fornye seg hele tiden, slik som bedriftene gjør her på Kongsberg, sier hun,

Under Kongsberg Summit i begynnelsen av november fortalte Skaret om Innovasjon Norges program ”Klyngene som omstillingsmotor”. Programmet går ut på at tre næringsklynger skal gjennomføre to pilotprosjekter. Målet er at spisskompetanse fra klyngene skal bidra til å øke innovasjons- og omstillingstakten i næringslivet.

– Våre beste bedrifter og klynger går foran. Vi må prioritere utfordringer hvor Norge har fortrinn. Klyngene våger å tenke stort, mange innoverer med kunden og de bygger kompetanse og konkurransekraft hjemme i samarbeid med de beste miljøene i verden, sier Skaret.

Som piloter i det nye prosjektet har Innovasjon Norge valgt tre godt drevne og anerkjente klyngemiljøer med tydelig spisskompetanse:

* Kongsberg- og Raufossmiljøene: anerkjent for sin spisskompetanse på systemtenkning, innovasjonshastighet og produktivitet. I følge produktivitetskommisjonen er dette områder som er helt kritisk for å overleve i høykostlandet Norge. NCE Systems Engineering og NCE Raufoss skal bidra til økt konkurransekraft i alle næringer ved å dele teknologi og arbeidsmetoder mer systematisk med andre bedrifter og klynger.

* Smart Energy Halden:har spisskompetanse på IKT/Big data. De skal tilsvarende bidra til digitaliseringen av industrien og på den måten bidra til omstilling i andre klynger.

Slipp til utfordrerne
– Innovasjon handler om å kombinere ting. For eksempel koffert og hjul = rullekoffert.
Vi må samarbeide med andre som er dyktige på det vi selv ikke er så gode til. Vi har så gode forutsetninger for det!, sier Skaret.

– I Kongsberg investerer dere mye i FoU fra næringslivet. Her trenger jeg ikke å belære dere. Dere samarbeider til og med med skolevesenet! Det er det ingen andre som får til. Men dere kan være bedre på å slippe til utfordrerne. Her har Kongsbergindustrien litt å gå på, mener Skaret. – Gründere og den etablerte industrien må dra omstillingen sammen.

Hun kaller det ”powercouples” – de tunge og etablerte kobles med de helt nye.

– Hele bredden av norsk næringsliv må fornye og omstille seg for å styrke sin konkurransekraft og overgangen fra særstilling til omstilling. Det gjelder så vel gründere og småbedrifter som de store lokomotivene i norsk næringsliv, sier Skaret.