8. mars: Leandagen 2016 i BTV-regionen
Skrevet 12.02.16Mange organisasjoner har kjent på utfordringer ved å forankre endringsprosesser i ledergruppa. Det gjelder også ved implementering av Lean og kontinuerlig forbedring. Derfor er "Forankring av forbedringsprosessen i ledergruppa" temaet under årets Leandag.

Når: 8. mars 2016, kl 9.00 - 15.45
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Programmet har tre hovedavdelinger:
- Intensiv workshop: Ledelse og forbedringskultur v/André Knüppel og Jonas Pettersson, C2U
- Case: Hvordan vi vil akselerere forbedringsarbeidet i Jotun. Utviklingen av Jotun Operations System, kartlegging og måling av resultater. Utviklingen gjennomføres i samarbeid med innovasjonsprosjektet VERDI. v/ Henning Haugen, Operation Systems Manager
- Case: Lean i en levende verdistrøm. Hva Sykehuset Telemark gjør for å skape bedre pasientflyt. V/Dag Aas, Lean-navigatør Akutt og beredskap og kirurgisk klinikk

Program og påmelding

Priser:
Medlemmer i Lean Forum BTV-regionen: kr 650,-
Andre: kr 980,-

Illustrasjonsbilde LEANdagen 2016_LEAN BTV_500