BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Om NCE > NCE Systems Engineering, Kongsberg

Om NCE

NCE Systems Engineering, Kongsberg

Kongsbergklyngen representerer en rekke høyteknologiske bedrifter med verdensledende markedsposisjoner i mange bransjer.

Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Bedriftene er innovative og bruker ca 3 mrd NOK årlig til forskning, utvikling og innovasjon. Kongsberg er i dag en industridrevet kunnskapsklynge der kjernekompetansen er systems engineering. Klyngens virksomhet er utelukkende basert på hjernekraft og med lederposisjoner i mange bransjer bidrar dette til å gjøre klyngen robust.

Skal være pådriver for å gjøre Kongsberg attraktiv
NCE Systems Engineering skal bidra til å videreutvikle Kongsberg og Norge som et av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske produkter som skal benyttes i krevende anvendelser. NCE SE skal utvikle klyngeverdier som er relevante for denne ambisjonen, samt være pådriver for attraktivitet og konkurransedyktige rammebetingelser.

I tett samarbeid mellom teknologibedriftene, Steven Institute of Technology og USA og Høgskolen i Sørøst-Norge har NCE Systems Engineering bidratt til å etablere Nordens første mastergradsutdanning i faget systems engineering. Denne kunnskapen videreutvikles med nye studietilbud og forskning i det samme tette samarbeidet.

Skal kommersialisere “grønn” teknologi
For å videreutvikle klyngen med nye bærekraftige bedrifter, har NCE SE bidratt til landets bredeste industrielle innovasjonssatsing gjennom Kongsberg Innovasjon. I denne satsingen bidrar bedriftene med relevant kompetanse, teknologi og nettverk for å kommersialisere ”grønn” teknologi for fornybar energi og energieffektive systemer.

Arbeidet er delt opp i delprosjekt og drives frem av en egen arbeidsgruppe/administrasjon:

 

 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 05.01.16