BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Om NCE > Øvrige NCE

Om NCE

Øvrige NCE

I tillegg til NCE Systems Engineering, Kongsberg er 11 næringsmiljøer i Norge tildelt status som Norwegian Centres of Expertise. Hvert NCE skal være en kompetansebygger og et nasjonalt ekspertisesenter innenfor sitt felt:

NCE Maritime Møre
Den maritime klyngen på Møre representerer et sterkt bedriftsmiljø basert på nærheten mellom kunder og leverandører. Virksomheten er særlig orientert mot offshore skipsaktivitet hvor klyngen er internasjonalt helt ledende med bedrifter fra Kristiansund til Søre Sunnmøre.
NCE Maritime

NCE Subsea Hordaland
En geografisk og bransjemessig veldefinert klynge, med kort historie for samarbeid. Tre hovedkonkurrenter (Aker Kværner Subsea, FMC, og Framo) er ledende i klyngen og samarbeider med felles underleverandører. Miljøet er ledende innenfor vedlikehold og service på undervannsinstallasjoner.
NCE Subsea

NCE Micro- and Nanotechnology Horten
Klyngen utgjør et spennende høyteknologisk miljø som er verdensledende på områder med betydelig vekstpotensial. Kundene finnes i mange forskjellige markeder, men felles er fokus på mikro-/nanoteknologi.
NCE Micro- and Nanotechnology

NCE Instrumentation Trøndelag
Her er utgangspunktet bedrifter som har utspring i NTNU/SINTEF, med felles tematisk og teknologisk plattform. Klyngen har en felles kunnskapsmessig og teknologisk base og kjernen i klyngesamarbeidet er sensor-, instrument og måleteknikk.
NCE Instrumentation

NCE Lettvektsmaterialer Raufoss
Godt geografisk og bransjemessig definert industriklynge med lang historie for samarbeid, som nå bygges ut til et tett nettverk av bedrifter. Stor entusiasme lokalt for prosjektet, og for å klare felles utfordringer i å opprettholde konkurransekraft i en hard global konkurranse.
NCE Raufoss

NCE Aquaculture Nordland
Havbruksklyngen i Nordland representerer en gruppering av sterke oppdrettsvirksomheter og kunnskapsaktører. Klyngen har sitt utgangspunkt i aktiviteter innenfor tradisjonell oppdrett, men har et økende fokus på kommersiell oppdrett av nye marine arter, med torskeoppdrett som viktigste aktivitet.
NCE Aquaculture

NCE Oslo Cancer Cluster
Grupperingen omfatter nærings- og kunnskapsaktører innenfor medisin og farmasi, med en hoveddel av virksomheten innenfor cancer diagnostikk og –behandling. Oslo Cancer Cluster er organisert som en forening, med de fleste deltakerne lokalisert i Oslo-regionen.
NCE Oslo Cancer Cluster

NCE Culinology Rogaland
Matklyngen i Rogaland omfatter verdikjedene innen både landbruk og marin sektor; fra primærproduksjon via foredling til spisesteder og salg til sluttkunder. Partnerskapet har sin forankring i et mangeårig samarbeid gjennom nettverksselskapet Fagforum for Mat og Drikke (FMD).
NCE Culinology

NCE NODE Sørlandet
Representerer et partnerskap av 48 kjernebedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. Miljøet er verdensledende innenfor boresystemer, laste-, losse- og forankringsmateriell i bølgekompenserte kraner.
NCE NODE

NCE Smart Energy Markets Halden
Springer ut av IKT-miljøet i Halden. Klyngen satser innenfor næringsområdene handel og distribusjon av energi, energirelaterte råvarer og klimaprodukter, energisystemer og pålitelighet i energidistribusjon, samt risikostyring og energisikkerhet.
NCE Smart Energy Markets

NCE Tourism Fjord Norway
Består av sentrale reiselivsbedrifter og utviklingsaktører fra de fire fylkene i Fjord-Norge-regionen; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Klyngen skal gjøre Fjord-Norge-regionen verdensledende innen tematurisme; vinterturisme, vandreturisme, natur- og kulturbaserte opplevelser.
NCE Tourism Fjord Norway

 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 13.03.14