BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Nyheter > Masterstudent fikk internasjonal pris

Nyheter

Masterstudent fikk internasjonal pris

Industrimasterstudent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Eldar Tranøy, har fått internasjonal pris for beste forskningsartikkel. – Å vinne i konkurranse med forskere fra hele verden er en stor ære, sier Tranøy.

Denne uken fikk Tranøy Best Student Paper Award under INCOSE-symposiet i Las Vegas. Prisen er opprettet for å anerkjenne forfatter(e) av beste studentoppgave i verden innen fagfeltet Systems Engineering og deles ut en gang i året, til én student.

Tranøy avsluttet Industrimasterstudiet i Systems Engineering på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) i 2013. Mens han studerte jobbet han samtidig hos Aker Solutions, hvor han også gjorde masteroppgaven.

– Å vinne prisen i konkurranse med andre forskningsartikler fra resten av verden, er et bevis på at funnene vi gjorde var relevante og at kvaliteten på artikkelen er god. Jeg håper prisen kan bidra til å fremme bruken av Systems Engineering-teknikker i olje- og gassindustrien, og at funnene kan være et viktig kostnadsreduserende bidrag for bransjen, sier Tranøy.

Fin milepæl
Tranøys veileder og professor ved HBV, Gerrit Müller, sier at prisen er en fin milepæl for studiets kontinuerlige forbedring av hovedprosjekter. Han roser også Tranøy for arbeidsinnsatsen.

– Eldar jobbet svært selvstendig som masterstudent. Han stilte de riktige spørsmålene for å finne relevant litteratur. Han fant de rette menneskene som han intervjuet for å få de dataene han trengte. Og til slutt skrev han et omfattende dokument, sier Müller.

Viktige funn for subseabransjen
I masterprosjektet analyserte Tranøy hva som er den vanlige praksisen med kostnadsoverskridelser i subsea olje- og gassindustrien på den norske kontinentalsokkelen i perioden fra 1994 til og med 2008. Funnene viser at sene designendringer er en av de viktigste årsakene til overskridelsene.
– Vi har undersøkt hvordan Systems Engineering kan brukes for å redusere mengden sene designendringer, og har identifisert at bruk av behovsanalyse i tidlig fase av prosjektet, kan være et effektivt verktøy til dette formålet, sier Tranøy.
Tranøy har testet metoden ved å bruke den i et pågående prosjekt på norsk sokkel. Det er funnet og dokumentert at så mye som 74 % av designendringene kunne vært unngått.

bilde
– Jeg håper prisen kan bidra til å fremme bruken av Systems Engineering-teknikker i olje- og gassindustrien, og at funnene kan være et viktig kostnadsreduserende bidrag for bransjen, sier Eldar Tranøy. Foto: Timothy Chan


 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 04.07.14Fakta
  • Systems Engineering (SE) er en helhetlig måte å løse komplekse utfordringer på. SE tar med krav fra alle impliserte på tvers av organisasjonsgrenser og dekker alle faser fra utvikling til resirkulering.

  • Norwegian Center of Expertise Systems Engineering (NCE SE) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold har bygget opp Norsk Institutt for Systems Engineering som tilbyr Industrimasterstudiet.

  • Studiet er lagt opp slik at studentene er utplassert hos én av partnerbedriftene til høgskolen 50 % av studietiden og mottar lønn. Ingen andre høgskoler eller universiteter i Norge tilbyr per i dag den samme ordningen.

  • Internasjonale teknologibedrifter i verdensklasse er partnere, med Kongsberg-bedriftene som førende.