BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Nyheter > Må forsterke suksessrike klynger

Nyheter

Må forsterke suksessrike klynger

– Potensialet for å skape ytterligere vekst er størst rundt klynger der det allerede er oppnådd gode resultater. Det viser all forskning og så å si all praksis, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Walter Qvam. Foto: Kongsberg Gruppen

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen Walter Qvam foran Svalbard Satellite Station (SvalSat) i Longyearbyen. Foto: Kongsberg Gruppen

– Kongsbergklyngen er sammen med den maritime-, petroleum- og Raufossklyngen, blant de viktigste næringsklyngene Norge har. Nå er det storsamfunnet og lokalsamfunnets rolle å legge til rette for en videre vekst på disse stedene, fortsatte konsernsjefen i sitt innlegg på Industrikonferansen på Kongsberg.

Høyteknologisk industri avgjørende
Det er faser i vår historie kjennetegnet av svært modige beslutninger og stor handlekraft (se faktaboks).

– Nå står vi foran starten på vår neste fase, ”Norge 6.0”. I denne fasen vil høyteknologisk industri være avgjørende. Vi må skape industrinasjonen Norge, og her kan Kongsbergklyngen ta en sentral posisjon, sa Qvam i sitt innlegg.

Konsernsjefen ønsket et ambisiøst, langsiktig nasjonalt program for de neste 25 årene. Et program som tar norsk industri til neste vekstkurve med hjelp av nasjonale virkemidler og støtte fra myndigheter og næringsliv.

– I et 30–50 års perspektiv er vi avhengig av bærekraftig, konkurransedyktig avansert industri i Norge. Her har Kongsbergklyngen en oppside. Klyngen består av høyteknologiske kompetansebedrifter innenfor en rekke ulike bransjer med en felles kompetansebase. Med en 390 år lang industri historie og felles kultur og evne til omstilling, har klyngen gang på gang bevist at den lykkes. Med forsterket klyngesatsing, skal vi på nytt vise at vi får det til, sier Qvam.


 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 21.05.15Faser i vår historie
Norge 1.0:
Harald Hårfagre samler Norge til ett rike

Norge 2.0:
Grunnloven i 1814 og industriell revolusjon gjennom 1800-tallet

Norge 3.0:
Unionsoppløsningen i 1905
Etableringen av Hydro 1905
Parlamentarismen med politiske partier og allmenn stemmerett

Norge 4.0:
Gjenoppbyggingen av etterkrigstidens Norge

Norge 5.0:
”Oljealderen” fra slutten av 1969, frem til i dag og videre fremover
Relaterte nyhetssaker