BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Nyheter > Får to nye millioner kroner til innovasjon

Nyheter

Får to nye millioner kroner til innovasjon

NCE Systems Engineering er tildelt to millioner kroner av innovasjonsrammen fra Innovasjon Norge. – At vi for tredje året på rad får den største potten, er en anerkjennelse for innovasjonsaktiviteten i klyngen, sier daglig leder Torkil Bjørnson.

Årets innovasjonsramme var på totalt på 13 millioner kroner, hvorav tre millioner var forbeholdt ”grønne prosjekt”. Det kom inn 28 søknader, 10 klynger fikk tilslag hvorav tre fikk to millioner hver.

Bidra til viktige samarbeidsmuligheter
Innovasjonsrammen skal stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter. Den skal være utløsende for gode prosjekter som det er vanskelig å starte opp ellers, og den skal bidra til at viktige samarbeidsmuligheter kommer raskere i gang.

Bjørnson er svært fornøyd med tildelingen.

– Beslutninger tas lokalt og det betyr at innovasjonshastigheten økes. I tillegg styrkes vertskapsattraktiviteten. Tidligere års tildeling har ført til etableringer av flere bedrifter, sier han.

Minst 20 % skal brukes til mobilisering av ideer/forprosjekt og minst 40 % til konseptualisering av innovasjonsprosjekter på nye områder. Øvrig fordeling mellom disse prosjekttypene, bestemmes av styret i NCE SE.

Søknadsfrist 15.august
Søknad om støtte mottas frem til 15.8. slik at beslutninger kan tas allerede i styremøtet 19.8. I samme møte besluttes det hvordan fordelingen av resterende midler skal skje. Det er en forutsetning av minst én av bedriftene i prosjektet enten er partner eller medlem i NCE SE.

Last ned søknadsskjema.
Søknadsskjema fylles ut og sendes til post@nce-se.no innen 15. august.

Mal for prosjektsøknad med nyttig informasjon.
For mer informasjon, send mail til: post@nce-se.no.

bilde
Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering oppfordrer bedrifter til å søke om støtte for å mobilisere innovasjonsprosjekter.


 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 07.09.16Innovasjonsrammen 2015:
  • Skal stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter.

  • Gjennom tidligfinansiering bidra til at flere samarbeidsprosjekter kommer i posisjon til å få finansiering gjennom Forskningsrådets og Innovasjon Norges ordinære ordninger eller fra private investorer.

  • Klyngen prioriterer selv prosjektene. En forenklet saksbehandling basert på en sjekkliste i Innovasjon Norge bidrar til at samarbeidsprosjektene kan komme raskt i gang.

  • Samarbeidsprosjekter der minst en av bedriftene inngår i en klynge som har fått tildelt Innovasjonsrammen 2015, kan søke om midler.

  • (kilde: Norwegian Innovation Clusters)