BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Nyheter > Send inn skisse til innovasjonsprosjekt

Nyheter

Send inn skisse til innovasjonsprosjekt

I år kan bedrifter sende inn skisser til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Forskningsrådet vil gi råd og veiledning før bedriften eventuelt sender inn en fullstendig søknad. Skissefrist 19. august.

Skisseordningen er frivillig, men Forskningsrådet oppfordrer alle bedrifter som planlegger å sende inn fullstendig søknad om å benytte denne muligheten. Hensikten er å gi råd til bedriftene om hva som skal til for å utforme et godt innovasjonsprosjekt. Skisseordningen innebærer ingen form for prekvalifisering eller tildeling av midler. Skissene kan sendes inn i perioden 6. mai til 19. august 2015.

Målet med skisseordningen er å:
- gi råd om hvilken programutlysning som kan være relevant for prosjektet, eventuelt om andre aktuelle finansieringsordninger
- veilede bedriftene i hva som kreves av et Innovasjonsprosjekt i næringslivet
- unngå at bedrifter legger mye arbeid i å utforme fullstendige søknader hvis prosjektet åpenbart ikke vil nå opp i konkurransen

Se mer om innovasjonsprosjekter og skisser på Forskningsrådets nettsider.

Søknad om innovasjonsprosjekt i næringslivet
En eventuell fullstendig søknad om innovasjonsprosjekt i næringslivet må sendes inn på ordinær måte innen søknadsfristen 14. oktober 2015. Den endelige søknaden blir vurdert helt uavhengig av den tilbakemeldingen Forskningsrådet gir på skissestadiet.

Følgende programmer har utlysning med søknadsfrist 14. oktober 2015. Til sammen dekker de hele bredden av næringslivet:

BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer

ENERGIX – Stort program energi

HAVBRUK – en næring i vekst

MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner

NANO2021 – Nanoteknologi og avanserte materialer

PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskning

CLIMIT – Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi


 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 19.06.15Innovasjonsprosjekt i næringslivet

  • Skal omfatte forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse).

  • Skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling.

  • Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet.

  • Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som bedriften ikke ville oppnå uten offentlig finansiering.