Masterstudent fikk internasjonal pris
Skrevet 04.07.14Industrimasterstudent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Eldar Tranøy, har fått internasjonal pris for beste forskningsartikkel. – Å vinne i konkurranse med forskere fra hele verden er en stor ære, sier Tranøy.

Denne uken fikk Tranøy Best Student Paper Award under INCOSE-symposiet i Las Vegas. Prisen er opprettet for å anerkjenne forfatter(e) av beste studentoppgave i verden innen fagfeltet Systems Engineering og deles ut en gang i året, til én student.

Tranøy avsluttet Industrimasterstudiet i Systems Engineering på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) i 2013. Mens han studerte jobbet han samtidig hos Aker Solutions, hvor han også gjorde masteroppgaven.

– Å vinne prisen i konkurranse med andre forskningsartikler fra resten av verden, er et bevis på at funnene vi gjorde var relevante og at kvaliteten på artikkelen er god. Jeg håper prisen kan bidra til å fremme bruken av Systems Engineering-teknikker i olje- og gassindustrien, og at funnene kan være et viktig kostnadsreduserende bidrag for bransjen, sier Tranøy.

Fin milepæl
Tranøys veileder og professor ved HBV, Gerrit Müller, sier at prisen er en fin milepæl for studiets kontinuerlige forbedring av hovedprosjekter. Han roser også Tranøy for arbeidsinnsatsen.

– Eldar jobbet svært selvstendig som masterstudent. Han stilte de riktige spørsmålene for å finne relevant litteratur. Han fant de rette menneskene som han intervjuet for å få de dataene han trengte. Og til slutt skrev han et omfattende dokument, sier Müller.

Viktige funn for subseabransjen
I masterprosjektet analyserte Tranøy hva som er den vanlige praksisen med kostnadsoverskridelser i subsea olje- og gassindustrien på den norske kontinentalsokkelen i perioden fra 1994 til og med 2008. Funnene viser at sene designendringer er en av de viktigste årsakene til overskridelsene.
– Vi har undersøkt hvordan Systems Engineering kan brukes for å redusere mengden sene designendringer, og har identifisert at bruk av behovsanalyse i tidlig fase av prosjektet, kan være et effektivt verktøy til dette formålet, sier Tranøy.
Tranøy har testet metoden ved å bruke den i et pågående prosjekt på norsk sokkel. Det er funnet og dokumentert at så mye som 74 % av designendringene kunne vært unngått.