Styrker leverandørene sammen
Skrevet 15.12.14– Skal vi utvikle vår posisjon i det globale markedet må vi ha leverandørene våre med oss. Sammen sørger vi for at kompetansen og viktige leverandøroppdrag forblir i Norge, sier Kjell Gjestad, Vice President, Supply Chain, Subsea Divison i Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime, Innovasjon Norge, NCE Systems Engineering

Kongsberg Maritime ønsker å styrke samarbeidet med sine norske leverandører. – Vi blir ikke best uten å ha leverandørene med oss, sier Kjell Gjestad. F.v. Truls E. Moe, NCE Systems Engineering, Marion Emilsen Frydenlund, Innovasjon Norge, Kjell Gjestad, Vice President Supply Chain, Dr. Daryl Powell, Lean Manager Supply Chain og Jerry Ojala, General Manager Procurement i Subsea Division i Kongsberg Maritime. Foto: NCE SE/Eli Strindeberg

Bedriften samarbeider med NCE Systems Engineering og Innovasjon Norge om å få på plass et kompetanseprogram som skal gjøre både dem selv og leverandørene mer konkurransedyktige.

– Vi blir stadig mer konkurranseutsatt i det globale markedet. Kravene til kostnadseffektivitet og kvalitet blir høyere. I Norge hvor produksjonskostnadene er høye, må vi finne smarte måter å jobbe på for å holde oss konkurransedyktige, sier Gjestad.

For Kongsberg Maritime, som stort sett har all vareproduksjon hos underleverandører, er det innkjøpsstrategiske svært viktig. De har som mål å videreutvikle sin leverandørbase for å styrke sin konkurransekraft. Derfor har de blant annet gjennomført et internt forarbeid for å forberede innføringen av et Corporate Lean Programme. Programmet skal både utvikle egen organisasjon og styrke samarbeidet med leverandørene. Dette er styrt som et felles prosjekt for Kongsberg Maritime, hvor Subsea-divisjonen kjører dette med noen pilotleverandører i 2014. Programmet vil ta for seg en implementering av selskapets Supplier Quality Manual og samtidig sette fokus på en ambisiøs Lean implementering.

Raskere innovasjon og produktutvikling
Samarbeidsprosjektet er også i tråd med målsetningene til Innovasjon Norge. – Vi skal sørge for at små og mellomstore bedrifter styrker sin konkurransekraft, slik at innovasjonstakten i norsk industri kan øke og blir mer robust. At et industrilokomotiv som Kongsberg Maritime ønsker et tettere samarbeid med strategiske leverandører og stiller krav til dem, styrker leverandørene på nye områder. Det ligger også et potensial i at dette samarbeidet fører til mer innovasjon. Leverandørene blir mer uavhengige, og står sterkere mot andre kunder og i nye markeder, sier Marion Emilsen Frydenlund, Senior Advisor i Innovasjon Norge.

Gjestad bekrefter at et tett samarbeid med leverandører kan bidra til at innovasjon og produktutvikling kan gå raskere. På den måten oppnås større nasjonal verdiskaping.
– Det er viktig for oss å beskytte vår kjerneteknologi og dette kan gjøres enklere med leverandører i Norge. Vi må samtidig sørge for at vi blir konkurransedyktige på kostpris, leveringspresisjon og kvalitet. Fokus på ”design to cost” og ”time to market” vil være viktige elementer i dette programmet. Norge er et kostnadskrevende land med tanke på produksjon, derfor bør vi være best i verden på Lean, sier han.

Tirsdag 16. desember holdes det et kick-off for prosjektet som har fått navnet ”Network for Supplier Innovation” og som har vist seg å ha stor interesse blant leverandørene.