Klynger ønsker samarbeid
Skrevet 26.03.15Globale innovasjonsvinnere vil bruke Systems Engineering som verktøy for å styrke konkurranse- kraften. Derfor ønsker svært mange norske klynger faglig samarbeid med Kongsbergklyngen. Dette viser at kompetanseklyngen har betydning for utvikling i andre næringsmiljø.

Ordsky Systems Engineering

Norwegian Innovation Clusters har laget en brosjyre om Systems Engineering.

– Systems Engineering er en tilnærming som kan brukes i de fleste bransjer. Klyngene ser at deres bedrifter vil ha nytte av erfaringene og kompetansen fra Kongsbergmiljøet, sier daglig leder i NCE Systems Engineering, Torkil Bjørnson.

Inngått flere avtaler
NCE SE er allerede i gang med flere samarbeid. Klyngen har signert med NCE Raufoss og iKuben i Molde, er i signeringsprosess med Oslo Medtech og har seks andre klynger som de er i ferd med å inngå avtale med.

– Det er primært innen bedriftsrelevant utdanning og innovasjonsaktiviteter at klyngene vil samarbeide med NCE Systems Engineering for å skaffe seg nødvendig kunnskap om tilnærmingen, sier Bjørnson.

Nyttig for NCE SEs bedrifter
Klyngesamarbeidene har også en nytte for bedriftene i NCE SE.

– Vi ønsker å samarbeide med klynger som har kompetanseområder som er relevante for våre bedrifter. For eksempel innen produksjonsteknologi, Big Data og miljøteknologi, sier Bjørnson.

Global Innovation Winners
Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, ledet av SIVA, Norsk forskningsråd og Innovasjon Norge, har satt sammen et fokus-team som ser på hva som kan deles på tvers av klyngene. De har laget et prosjekt Global Innovation Winners og her er Systems Engineering ett av to delprosjekter.

– Dette understøtter betydningen av Systems Engineering og hvor viktig det er at klyngen vår har jobbet med kunnskap og kompetanseutvikling, sier Bjørnson.

Les Norwegian Innovation Clusters´ brosjyre om Systems Engineering