Får to nye millioner kroner til innovasjon
Skrevet 23.06.15NCE Systems Engineering er tildelt to millioner kroner av innovasjonsrammen fra Innovasjon Norge. – At vi for tredje året på rad får den største potten, er en anerkjennelse for innovasjonsaktiviteten i klyngen, sier daglig leder Torkil Bjørnson.

Årets innovasjonsramme var på totalt på 13 millioner kroner, hvorav tre millioner var forbeholdt ”grønne prosjekt”. Det kom inn 28 søknader, 10 klynger fikk tilslag hvorav tre fikk to millioner hver.

Bidra til viktige samarbeidsmuligheter
Innovasjonsrammen skal stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter. Den skal være utløsende for gode prosjekter som det er vanskelig å starte opp ellers, og den skal bidra til at viktige samarbeidsmuligheter kommer raskere i gang.

Bjørnson er svært fornøyd med tildelingen.

– Beslutninger tas lokalt og det betyr at innovasjonshastigheten økes. I tillegg styrkes vertskapsattraktiviteten. Tidligere års tildeling har ført til etableringer av flere bedrifter, sier han.

Minst 20 % skal brukes til mobilisering av ideer/forprosjekt og minst 40 % til konseptualisering av innovasjonsprosjekter på nye områder. Øvrig fordeling mellom disse prosjekttypene, bestemmes av styret i NCE SE.

Søknadsfrist 15.august
Søknad om støtte mottas frem til 15.8. slik at beslutninger kan tas allerede i styremøtet 19.8. I samme møte besluttes det hvordan fordelingen av resterende midler skal skje. Det er en forutsetning av minst én av bedriftene i prosjektet enten er partner eller medlem i NCE SE.

Last ned søknadsskjema.
Søknadsskjema fylles ut og sendes til post@nce-se.no innen 15. august.

Mal for prosjektsøknad med nyttig informasjon.
For mer informasjon, send mail til: post@nce-se.no.