KBD-forum 23.– 24. april
Skrevet 02.04.14– Alle som jobber med å innføre mer effektive innovasjons- og utviklingsprosesser bør komme på Knowledge-based Development Forum i Kongsberg, sier programkomiteen. Årets forum setter fokus på kunnskapsledelse, og lover faglig påfyll fra verdenstopper.

Styremedlemmer i KBD-Forum

Torkil Bjørnson, NCE SE, Dag Espen Tegdal, Kongsberg Defence Systems, Tom Nordgård, FMC Technologies, Leif Næss, NISE, Knut Solem og Kathrine Vinnes fra Norsk Industri. Foto: Elin Svilaas

Formålet med Knowledge-based Development Forum (KBD-forum) er å skape en arena for erfaringsutveksling som skal gjøre Norge til et av verdens mest attraktive steder for utvikling av avanserte produkter og systemer. For første gang samarbeider fire store industriklynger i Norge om arrangementet. Tanken med dette er å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig gjennom å sette bedriftene i stand til å øke innovasjonshastigheten raskere enn kostnadene.

Klikk på link for program og påmelding til årets KBD-forum.

– Dette er en fagkonferanse for innovatører og kunnskapsaktører som har som mål å øke effektiviteten i utviklingsprosesser. Det setter bedriften i stand til å bruke kapasiteten til å løse nye utfordringer og ikke på “ompuss”, sier Torkil Bjørnson, daglig leder i NCE Systems Engineering.

Eksempler fra norske og skandinaviske bedrifter
Årets seminar vil belyse hvordan kunnskapen og kompetansen som er i bedriftene kan gjøres tilgjengelig og deles på en bedre måte, og hvordan dette kan styrke konkurransekraften. Bedrifter vil gi spennende eksempler på hvordan delingen kan gjennomføres i praksis.

– Vi ønsker at erfaringene vi har gjort så langt på temaet, blant annet gjennom forskningsprosjektet Knowledgebased Development, skal komme til nytte for flere bedrifter, sier Leif Næss, leder av Norsk Institutt for Systems Engineering.

Representanter fra bedrifter som Ulstein Group, Volvo Group Truck, Kongsberg Devotek, Kongsberg Defence Systems, Benteler Aluminium Systems Norway, Umoe Mandal og Statoil vil dele sine erfaringer med implementering av kunnskapsledelse og Lean-prosesser.

– Bedrifter som kan forvalte og gjenbruke kunnskapen har best konkurransekraft, sier Knut Solem fra Norsk Industri, som er blant arrangørene. – Det stilles stadig større krav til dokumentasjon av arbeidet. For å være konkurransedyktig er det ikke rom for å gjøre feil.

Internasjonal Lean-ekspert
Det vil også bli påfyll på det teoretiske og strategiske plan, blant annet av Lean-ekspert Timothy Schipper. Schipper har mer enn 30 år med både praktisk og teoretisk erfaring, og har ledet mange lean-prosesser i privat og offentlig sektor. Schipper vil dele sine erfaringer fra implementering av Lean i produktutvikling. Han vil også fortelle om hvordan Lean kan benyttes for å øke innovasjon, og hvordan Lean mest mulig effektivt bør implementeres i produktutviklingsteam og ledelsesfunksjoner.

I løpet av seminaret vil det kjøres en workshop hvor deltakerne kan ta opp, diskutere og avklare problemstillinger de har i sin arbeidshverdag.

Dette er Timothy Scipper:
Schipper har mer enn 30 års praktisk erfaring fra Lean-implementering både i privat og offentlig sektor. Han leder for tiden LEAN Management Office for Steelcase Inc. i Grand Rapids MI, hvor han blant annet er ansvarlig for å coache og lede team rundt Lean-utvikling, -strategi, og -transformasjonsprosesser innenfor ulike kontorfunksjoner. Timothy Schipper er forfatter av best-selgeren Innovative Lean Development (2010), der han tar for seg bruk av raske læringssykluser, kunnskapsforvaltning og -ledelse, og andre Lean-teknikker innenfor produktutvikling. Schipper står for en Lean-filosofi som kombinerer tradisjonell Lean med Design-Thinking.