Tilbyr coaching
Skrevet 25.03.12Coachene fungerer som fasilitatorer i prosesser som skal gjøre deltakerbedriftene til mer attraktive og kompetente underleverandører. De regionale Innovasjon Norge-kontorene bidrar som aktive medaktører og finansiører. Bedriftene får faglig støtte, men må også bidra med en egenandel i tillegg til egne timeforpliktelser i prosjektet. Seks coachingprosjekter pågår og ytterligere nye prosjekter vil bli satt i gang i 2013.

leverandørutvikling, coaching
Noen av coachene som bistår medlemsbedriftene i NCE Systems Engineering, f.v.: Roger Dybdal, David Martin, Tor Egil Sæther, Per Olve Tobiassen, Terje Sæbø og Torfinn Kildal. Jan Erik Korssjøen er også én av coachene, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.