Nye bedrifter
Skrevet 22.03.12NCE SE gjennomfører landets bredeste industrielle innovasjonssatsing. Satsingen fokuserer på å etablere nye bedrifter innen fornybar energi og energieffektive systemer. Kongsbergindustrien har svært relevant kompetanse, nettverk og ressurser for å utvikle løsninger og fremtidig industri innen disse områdene. Kongsberg Innovasjon AS har ansvaret for denne satsingen, og Kongsbergindustrien har dedikert 8-10 årsverk med ulik ekspertise for å kunne realisere ambisjonene.

Fra 2013 er Kongsberg Innovasjon inkludert i inkubatorprogrammet til SIVA. Det betyr at selskapet er sikret en grunnfinansiering og styrker muligheten for å løfte de små bedriftene og styrke gründermiljøet. SIVAs nye inkubasjonssatsing sikrer en årlig bevilgning på én million kroner hvert år i ti år fremover.

Sammen har KI og NCE SE mobilisert Kongsbergs teknologibedrifter til å være med i et innovasjonssamarbeid i en åpen innovasjonsarena for å få frem nye, grønne bedrifter. Kongsberg Innovasjon er et av landets bredeste industrielle innovasjonssatsinger som utnytter kompetanse og teknologi på tvers av bransjer. Samarbeidet med de store bedriftene i teknologiindustrien, gir gründerbedriftene større fart ut i markedet og gjør at de blir mer internasjonale.

KI har en spisset satsing for å utvikle og kommersialisere nye virksomheter innen energi og energieffektive systemer. Utviklingen i antall prosjekter har vært positiv, og KI har trukket på spesialkompetanse fra de store teknologibedriftene som har vært svært verdifull i utviklingen av disse oppstarts- bedriftene og -prosjektene.

Les mer om aktuelle prosjekter:
Angle Wind
Electric Mobility Norway
Geokon
Kitemill
Scale Protection