Leverandørutvikling i NCE Systems Engineering
Skrevet 22.03.12Målet med LUP er å utvikle små- og mellomstore bedrifter til å bli attraktive og konkurransedyktige leverandører for de store industrilokomotivene både i og utenfor Kongsberg. Gjennom LUP-programmet tilbys bedriftene assistanse og støtte til å utvikle nye, egne produkter, til kompetanseheving og forbedringstiltak.

LUP samarbeider med VRI Buskerud (Virkemidler for regional FoU og innovasjon), Kongsbergregionen, Kongsberg Næringsforum, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Innovasjon Norge og Notodden Utvikling for å sikre kompetansevekst i forhold til leverandørens mange krav. K-tech og HSN/NISE er samarbeidspartnere innen kurs og opplæring.

Alle sentrale underleverandørbedrifter til en eller flere av partnerbedriften i NCE-SE kan søke om å få ta del i leverandørutviklingsprosjektet.