Geokon
Skrevet 15.05.12For å få til dette kreves det ny kostnads- effektiv boreteknologi. KI har gjennom dette prosjektet lagt grunnlaget for samarbeid med et boreteknologiselskap i Stavanger for å utvikle fremtidens boresystem. Denne teknologien vil også kunne benyttes i tradisjonell olje- og gassindustri.