Electric Mobility Norway
Skrevet 15.05.12Klyngen av bedrifter i EMN skal gjennom samarbeid ta posisjoner i elbilmarkedet. Sammen skal de utvikle, teste og kommersialisere produkter som gjør det mye bedre å kjøre elbil. Det vil gi elbilen en sentral plass i fremtidens transportsystem. EMN er den første Arena bransjeklyngen som er «født» av en NCE-klynge.

Les mer om Electric Mobility Norway her.